L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Subsidie rationeel watergebruik

Voor volgende ingrepen kunt u een subsidie krijgen:

- Aanleg gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater

- Installatie hemelwaterput met pompinstallatie

- Installatie infiltratievoorziening

Het volledige reglement en aanvraagformulier kunt u bekomen via de website van Infrax

Links
www.infrax.be

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar