L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Streekeigen bomen en struiken

Hoe zou jij je voelen als je bed morgen een hangmat blijkt te zijn en als je gebakken kevers op je bord krijgt i.p.v. frieten met stoverij? Je bent ontheemd, net zoals de vogels, insecten en andere dieren die plots geconfronteerd worden met laurierkers en sportgazon i.p.v. de vertrouwde meidoorn en hooilanden.

Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin als het ware naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders, egels e.d. hoeven dan geen bocht te maken om je tuin heen. Zelf heb je ook baat bij streekeigen groen i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het goedkoper is. Bovendien groeit het niet alleen sneller maar gaat het ook langer mee. Het is immers beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen. Omdat sommige mensen niet meer precies weten welke soorten inheems zijn, wordt hieronder een lijst met bomen en struiken gegeven die aan te raden zijn.

Bomen

Beuk (Fagus sylvatica)

Boswilg (Salix caprea)

Gewone es (Fraxinus excelsior)

Gladde iep (Ulmus minor)

Grauwe wilg (Salix cinerea)

Haagbeuk (Carpinus betulus)

Ratelpopulier (Populus tremula)

Ruwe berk (Betula verrucosa)

Schietwilg (Salix alba)

Veldesdoorn (Acer campestre)

Wilde peer (Pyrus communis)

Wintereik (Quercus petraea)

Winterlinde (Tilia cordata)

Zachte berk (Betula pubescens)

Zoete kers (Prunus avium)

Zomereik (Quercus robur)

Zwarte els (Alnus glutinosa)

Struiken

Brem (Cytisus scoparius)

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

Gelderse roos (Viburnum opulus)

Hazelaar (Corylus avellana)

Hondsroos (Rosa canina)

Hulst (Ilex aquifolium)

Mispel (Mespilus germanica)

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Sporkehout of vuilboom (Frangula alnus)

Taxus (Taxus baccata)

Vlier (Sambucus nigra)

Vogelkers (Prunus padus)

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

Rode kornoelje (Cornus sanguinea)

De wet spreekt een woordje mee als het over planten langs perceelsranden gaat. Een paar handige weetjes:

• op een perceelsgrens mag alleen geplant worden als de buur ermee akkoord gaat

• hagen die niet gemeenschappelijk zijn moeten 50cm van de grens staan

• hoogstammige bomen moeten 2m van de grens staan

• bosaanplanting mag niet op minder dan 6m van landbouwgrond (op het gewestplan)

• opgelet: plaatselijk kunnen afwijkende gebruiken heersen! Vraag het na bij je gemeente!

Contact
Milieudienst


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar