L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Sluikstorten

Het valt iedereen op hoe ons straatbeeld vaak wordt ontsierd door afvalzakjes die naast de weg worden gegooid. Naast het storend uitzicht zorgt het sluikstorten voor milieuhinder en stijgende kosten van de ophaling door de gemeentelijke diensten. De kosten komen uiteindelijk ten laste van de gemeenschap.

Wordt sluikstorten beboet?

Ja, de gemeente kan optreden tegen sluikstorters.

Het afvalstoffendecreet voorziet volgende boetes:

- een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar

- een geldboete van 2,50 € tot 250,0 €

Los van bovenstaande wetgeving zal de stad een geldboete innen ten bedrage van 247,89 € vermeerderd met de kosten van het verwijderen van het afval.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar