L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Sluikstoken/verbranden van afval

Volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden toegelaten. Hierbij dient een afstand van 100 meter t.o.v. begroeiing of bebouwing gerespecteerd te worden.

Waarom niet sluikverbranden van afval?

Naast de direct merkbare overlast (o.a. geurhinder en rookontwikkeling) die de nabije omgeving ondervindt, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. De meest schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen zijn dioxines, PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

Bij het open lucht verbranden van kunststoffen, papier, karton komen dioxines vrij. Veertig gezinnen die afval verbranden produceren meer dioxines dan een afvaloven.

Wordt sluikverbranden beboet ?

Ja, de gemeente kan optreden tegen sluikstorters.

Het decreet betreffende de milieuvergunning voorziet geldboetes van 2,5 tot 2.500 euro.

Op basis van het veldwetboek kunnen geldboetes tussen 50 en 100 euro opgelegd worden.

Wat zeker niet in uw vuurtje thuishoort!

De onderstaande lijst vermeldt enkel de voornaamste verboden brandstoffen. Hebt u nog vragen of krijgt u graag meer détails, bel dan de Vlaamse Infolijn: 1700 (elke werkdag tussen 9 en 19u)

Absoluut taboe in uw open haard, kachel of terrashaard zijn onder andere:

- huisvuil

- sloophout

- geverfd of gevernist hout

- geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene of donkerbruine kleur)

- multiplex

- hardboard

- spaanplaat

- plasticafval

- (kranten)papier en karton

Wie stiekem huisvuil of andere zaken uit deze lijst verbrandt, vergiftigt in de eerste plaats zichzelf. De schadelijke stoffen die daarbij ontstaan, komen immers onmiddellijk terecht in en om uw eigen woning.

De allesbrander bestaat niet.

In sommige kachels kunt u zowel hout als kolen stoken. Daarom worden ze in de volksmond soms "allesbranders" genoemd.

Een foute naam, want in zo'n kachel mag u alleen brandstoffen stoken die geschikt zijn voor hout- of kolenkachels. Dus zeker geen afval. Zelf afval verbranden is trouwens streng verboden, omdat daarbij onder meer een grote hoeveelheid dioxines vrijkomt.

Ook voor uw kachel is afval verbranden niet gezond. De temperatuur in de kachel kan dan namelijk hoger worden dan bij de verbranding van hout of kolen. Uw kachel is daar niet voor ontworpen, en gaat scheuren of barsten vertonen. Bepaalde soorten afval kunnen bij verbranding zelfs exploderen. In dat geval wordt niet alleen uw kachel beschadigd, maar loopt u ook serieuze kans op woningbrand.

Links
Brochure "Slimmer stoken"

Contact
Milieudienst                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar