L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Selectief slopen

Selectief slopen voor minder verontreinigend bouw- en sloopafval

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dit kan door selectief te slopen. Dat is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Steenfractie recycleren

De hoeveelheid verontreinigend bouw- en sloopafval kunt u verminderen door de belangrijkste fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton.

Een belangrijke voorwaarde is dat de steenfractie niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. De verschillende afvalstoffen worden apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Gevaarlijke afvalstoffen verwijderen

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen selectief inzamelen

Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, en zo meer, het best afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere afvalstromen die we maximaal kunnen benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren.

De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat de afvalstoffen niet eerst gesorteerd moeten worden alvorens ze te recycleren.

Wanneer selectief slopen?

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen.

Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals bij het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie het best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar