L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Milieuraad

Samenstelling
De gemeentelijke milieuadviesraad, kortweg GAMINA, is reeds actief sinds 1992. De raad werd samengesteld volgens de bepalingen van het milieuconvenant en is een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij. Naast een algemene vergadering is er ook een dagelijks bestuur.
De voorzitter van de milieuraad is dhr. Nico Noukens, Oude Kerkstraat 61 te 3650 Dilsen-Stokkem.

Werking
De raad vergadert een 6-tal keren per jaar waarvan er minstens 2 vergaderingen toegankelijk zijn voor het brede publiek.
Het dagelijks bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand.
Diverse onderworpen komen aan bod:
* advies gemeentelijk milieujaarprogramma
* advies gemeentelijke begroting
* algemeen milieubeleid
* milieuknelpunten

Links
Toelagereglement erkende adviesraden

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar