L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Hondenpoep

Hondenpoep?! OPRUIMEN VERPLICHT

Hondenbezitters in Dilsen-Stokkem ruimen zelf de hondenpoep van hun hond op.  Dat is het uitgangspunt van de stad.

Jammer genoeg houden heel wat mensen zich niet aan deze regel, met alle vervelende gevolgen vandien.

Hondenpoep ontsiert voetpaden en grasvelden, het stinkt en je kan het ongewenst mee naar binnen brengen als je er in trapt.

hondenpoepzakjes

De stad legt de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de hondenpoep bij de baasjes en stelt daarom hondenpoepzakjes ter beschikking.

Deze zakjes zijn gratis af te halen aan de balie van het administratief centrum, de Wissen en de stedelijke werkplaatsen.

hondenpoepaffiches

Inwoners die overlast hebben van hondenpoep kunnen aan de balie van het stadhuis gratis een hondenpoepaffiche afhalen om op de plaats van overlast te hangen.

opruimen verplicht

Een gemeentelijk politiereglement verplicht elke eigenaar of begeleider van een hond om de uitwerpselen ervan onmiddellijk te verwijderen.

Zij moeten steeds in het bezit zijn van een zakje.  Dit zakje moet getoond worden op verzoek van een bevoegd persoon (wijkagent, stadswacht,…)

Kosten
De boete voor het niet bijhebben van een zakje en het niet opruimen van de hondenpoep bedraagt € 250.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar