L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Composteren

Wat is composteren?

Composteren houdt in dat je je keuken- en tuinresten door compostwormen en anderen afbraakorganismen laat verwerken. Snoeisel, bladeren en resten van groenten en fruit worden omgevormd tot een stabiel eindproduct.

Waarom composteren?

- je bekomt een humushoudend product dat een grote rijkdom oplevert in je tuin, voor de bloemen en de kamerplanten.

- je betaalt minder voor je afval: voor het gebruik van de GFT-ophaling dient betaald te worden, nl. 0,10 € per aangeboden kg

- je spaart het milieu: afval dat op industriële schaal moet gecomposteerd worden is milieubelastend (ophalen en verwerken).

Maak de juiste keuze: compostvat, bak of hoop

De grootte van je tuin bepaalt of je kiest voor een compostvat, een compostbak of een composthoop. Heb je een kleine tuin dan gebruik je best een compostvat. Je kan er het weinige tuinafval dat je hebt samen met het keukenafval in verwerken.

Heb je een grote tuin dan gebruik je best een compostbak of composthoop.

Compostvaten en bakken kunnen gekocht worden op de stedelijke werkplaatsen, Pannenhuisstraat 43, 3650 Dilsen-Stokkem.

Heb je nog vragen of problemen bij het composteren?

- Compostmeesters

In onze stad hebben een aantal mensen vrijwillig de opleiding "compostmeester" gevolgd. Bedoeling is om de mensen nuttige tips te verschaffen rond het composteren.

Heb je problemen met het composteren, aarzel niet en contacteer de milieudienst en er wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek ter plaatse door één van de compostmeesters.

- Demoplaats composteren

Op het domein van stichting Ommersteyn te Rotem hebben de compostmeesters een demoplaats composteren ingericht. Hier kan de eerste zaterdag van april, mei, juni en september van 10u00 tot 12u00 terecht. De compostmeesters maken je wegwijs in de wereld van het composteren en afvalarm tuinieren.

Kosten
Compostvat: 15 euro
Compostbak: 35 euro

Links
www.vlaco.be

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar