L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bestrijdingsmiddelen

Geen pesticiden in huis en tuin: Zonder is gezonder!

Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen mee de riolen in of komen ze in het grondwater terecht. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van drinkwater steeds meer specifieke zuiveringstechnieken moeten worden toegepast. Dat kost handenvol geld.

Gemeenten en andere openbare besturen zijn al sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen, en ook de land- en de tuinbouwsector onderneemt actie voor een rationeel gebruik.

Jij kan eveneens een steentje bijdragen!

Tips, met respect voor de natuur

1. Plant bodembedekkers.

2. Strooi een laag compost of houtsnippers van ca.10 centimeter.

3. Wied kleine oppervlakten manueel. Grote harde oppervlakten kan je proper houden door regelmatig te borstelen.

4. Hark paden met kiezelsteentjes regelmatig. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

5. Een graspartij in de schaduw heeft vaak last van mos. Vervang het gras door schaduwminnende planten zoals varens, hosta's of kamperfoelie.

Ongewenste gasten...

1. bladluizen: gebruik zeep op basis van organische vetzuren of maak je eigen brandnetelgier.

Knip in de herfst de aangetaste plantendelen af. Zo kunnen minder eieren overwinteren.

2. slakken: strooi sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen rond je planten. Richt je tuin diervriendelijk in met vb. nestkastjes, een heg of houtkant. Egels en vogels eten graag slakken.

3. Muggen: Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort.

Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen.

'Zonder is gezonder': breng restanten en lege verpakkingen van pesticiden naar de KGA inzameling op gemeentelijk containerpark.

Decreet "Reductie van bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen"

Het decreet "Reductie van bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen" van 21 december 2001 stelt dat gemeenten hun patrimonium tegen 2015 zonder bestrijdingsmiddelen zullen moeten onderhouden.

Gemeenten kregen twee keuzes voorgelegd:

- volledig nulgebruik van bestrijdingsmiddelen vanaf 1 januari 2004.

- een geleidelijke afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan de hand van een actieplan waarbij er gestreefd moet worden naar een nulgebruik tegen 1 januari 2015.

De stad Dilsen-Stokkem heeft gekozen voor het actieplan en een geleidelijke afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Dankzij deze afbouw wordt momenteel al een groot gebied onderhouden zonder bestrijdingsmiddelen. Alternatieven zijn borstelen, vegen, keren, ... Deze milieuvriendelijke aanpak vraagt een mentaliteitswijziging van iedereen. Bermen, wegen en pleinen zien er vaak een beetje groener uit dan voorheen.

Links
Meer info over de gevaren van bestrijdingsmiddelen en het bestrijdingsmiddelen vrij onderhouden van uw tuin vindt u op www.zonderisgezonder.be.
De gemeentelijke infostand biedt tal van interessante folders die handige tips geven voor het onderhouden van uw tuin zonder bestrijdingsmiddelen.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar