L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bermbeheerplan

Waarom doet de stad Dilsen-Stokkem aan ecologisch bermbeheer?

Het antwoord ligt in de eerste plaats in de bermen zelf. Zij vormen vaak de laatste uitwijkplaats voor bepaalde dieren en planten. Er is vaak geen plaats meer om kruiden spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kan die specifieke fauna en flora wel blijven bestaan en zich verder ontwikkelen in de wegbermen.

Om doordacht aan ecologisch bermbeheer te doen, heeft de stad een bermbeheerplan laten opstellen. Zo'n bermbeheerplan somt de maatregelen op om het groen goed te onderhouden. Het geeft aan wat er in de berm moet gebeuren maand na maand, jaar na jaar.

Hoe maken we de graslanden ecologisch waardevoller?

Door het grasland te maaien behouden we een vrij open begroeiing waarin meer waardevolle kruidensoorten kunnen overleven. Als we het maaisel bovendien afvoeren, putten we de voedselvoorraad van bepaalde plantensoorten uit, waardoor er meer plaats vrijkomt voor soorten die minder gebonden zijn aan een voedselrijke bodem. En juist deze soorten hebben vaak een belangrijke ecologische waarde.

Wanneer wordt er best gemaaid?

Dat hangt af van wat we willen bereiken. Wanneer we een grasland in het voorjaar maaien, krijgen we andere plantensoorten dan wanneer we de volle zomer kiezen als maaitijd. Alles hangt dus af van wat we beogen: willen we zeldzame soorten behouden of juist ongewenste soorten verwijderen? Willen we veel bloemen in het voorjaar of eerder zomerbloeiers?

We maaien alvast met een zekere regelmaat. Want dat is de beste waarborg om het grasland te laten ontwikkelen tot het gewenste resultaat.

Links
Maairoutes 15 mei - 15 juni
Maairoutes 15 juni - 31 juni
Maairoutes 15 september - 15 oktober

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar