L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Afval - restafval en GFT

Restafval en GFT (groente, fruit en tuinafval) wordt in Dilsen-Stokkem om de veertien dagen opgehaald volgens het DIFTAR systeem. Dit staat voor differentieel tariferen en brengt het principe van "de vervuiler betaalt" in praktijk. Hoe meer afval je meegeeft, hoe meer je moet betalen. Of wanneer je afval voorkomt, beter sorteert, geef je minder mee en betaal je dus ook minder.

De containers

De grijze restafvalcontainer en de groene GFT-container zijn aan de voorkant voorzien van een rood plaatje: de chip. De chip bevat informatie over de standplaats van de container en het aantal aangeboden kilogram afval.

De containers worden geactiveerd wanneer je adreswijziging in orde is gebracht. Indien één van je containers beschadigd is, neem dan even contact op met de dienst burgerzaken. Zij zorgen er dan voor dat je lege container wordt omgewisseld in een nieuwe container.

Werkwijze

Het afval dat aangeboden wordt via de grijze en de groene container wordt gewogen en aangerekend. Enkel het afval dat uit de container in de ophaalwagen verdwijnt wordt betaald. De weging gebeurt bij het omhoog heffen en tijdens het dalen van de container. Het afval dat achterblijft in de container na een lediging wordt dus niet aangerekend.

Zet de containers buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.

Kosten
Afvalmaatschappij Limburg.net stuurt u een betalingsuitnodiging waarin gevraagd wordt een voorschot te betalen.

Dit voorschot bedraagt in totaal € 50:

- € 25 voor een grijze container

- € 12,5 voor een groene container

- en ook € 12,5 voor het containerpark: meer info zie containerpark

Telkens u een container buitenzet, wordt een bedrag van uw voorschot afgetrokken.

- restafvalcontainer (grijs): € 0,22 per kg en € 0,70 per ophaalbeurt,

- GFT-container (groen): € 0,14 per kg - de ophaalbeurt is gratis.

Links
Alle data voor huis-aan-huisinzameling vindt u terug in de Afvalkalender
http://www.limburg.net/

Contact
Milieudienst

 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar