L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Afval - grofvuil

Grofvuil in niet-recycleerbaar afval dat niet in de grijze container past omdat het te groot of te zwaar is.

Het wordt één keer per maand aan huis opgehaald.

Werkwijze

De totale hoeveelheid is beperkt tot maximum 2 m³ per aanbieding.

Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.

Het grofvuil moet op de dag van ophaling ten laatste om 6u00 aan straat staan.

NIET TOEGELATEN:

- gewoon huisvuil (wat dus in de huisvuilzak of grijze gezinscontainer kan)

- elektrische en elektronische apparaten

- houtafval

- oude metalen

- bouwpuin

U moet de ophaling aanvragen.

Dit kan via www.limburg.net of 0800 90 720. Vraag de ophaling ten minste 1 week voor de voorziene ophaaldag aan.

Kosten
De kostprijs bedraagt € 20.
Na de ophaling wordt de kostprijs rechtstreeks van uw diftarrekening afgehouden. Dit is het voorschot dat u betaalde voor het ledigen van uw huisvuilcontainers en voor betalingen op het recyclagepark.

Links
Alle data voor huis-aan-huisinzameling vindt u terug in de Afvalkalender
http://www.limburg.net/

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar