L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Ambulante handel

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Voor het uitvoeren van een ambulante activiteit dien je over een machtiging (een leurkaart) te beschikken. Deze leurkaart kan worden aangevraagd bij een Erkend Ondernemersloket

Markten

Dilsen-Stokkem kent geen wekelijks terugkerende markt. Jaarlijks wordt er in de maanden juli en augustus de “Smokkelmarkt” georganiseerd in deelgemeente Stokkem. Meer informatie met betrekking tot deze feestmarkt vindt u terug op de pagina van de Smokkelmarkt.

Ambulante handel buiten de openbare markten

Ook om buiten de openbare markten een standplaats in te nemen op openbaar of privé terrein voor de uitoefening van ambulante activiteiten dient men vooraf een toelating aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Voorbeelden van dergelijk activiteiten zijn de verkoop van ijs, hotdogs, kip aan het spit, ect.

De procedure voor het aanvragen van dergelijke toelating vindt men terug in het gemeentelijk reglement op de ambulante handel buiten de openbare markten.

Links

Het gemeentelijk reglement op de ambulante handel kan schriftelijk worden aangevraagd bij de dienst Lokale Economie.
De wetgeving is te raadplegen op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:
http://mineco.fgov.be/

FOD Economie
Gemeentelijk reglement ambulante handel

Contact
Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar