L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Wet betreffende de openingsuren

De wettelijke stelsels op de openingsuren van 1960 en 1973, werden gewijzigd door de wet van 10 november betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Doordat deze nieuwe wetgeving belangrijke gevolgen heeft voor de bepalingen omtrent de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag, dient ze de nodige aandacht te krijgen.

Toepassingsgebied

De wet op de openingsuren is van toepassing op:

- De kleinhandel
- De diensten, aangeduid door de Koning
- De privaat bureaus voor telecommunicatie

Verplichte sluitingsuren

Volgens artikel 6 is de toegang van de consument en de verkoop van producten of diensten verboden:

- Op alle dagen, behalve op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan: vóór 5.00 uur en na 20.00 uur
- Op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan: vóór 5.00 uur en na 21.00 uur (wanneer de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 uur toegelaten op de zaterdag die voorafgaat)
- In de nachtwinkels: vóór 18.00 uur en na 7.00 uur
- In de privaat bureaus voor telecommunicatie: vóór 5.00 uur en na 20.00 uur

De wekelijkse rustdag

Alle handelaars en dienstverstrekkers zijn aan de plicht van een wekelijkse rustdag onderworpen. Dit betekent dat zij wekelijkse een ononderbroken sluitingsperiode dienen in te lassen van 24 uren: die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.

Elke handelaar of dienstverstrekker mag een andere wekelijkse rustdag kiezen dan de zondag. Echter, in dit geval dient de wekelijkse rustdag samen met het gekozen aanvangsuur op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze te worden vermeldt.

Afwijking op de wekelijkse rustdag.

In haar zitting van 5 juni 2007 heeft het college van burgemeester en schepenen aan de handelaars, gelegen op het grondgebied van de gemeente Dilsen-Stokkem, haar toestemming verleent om op volgende zondagen hun handelszaak open te stellen:

Zondag 24 juni 2007
Zondag 1 juli 2007
Zondag 2 september 2007
Zondag 9 september 2007
Zondag 23 december 2007
Zondag 30 december 2007

Specifiek werd er, door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 31 maart 2007, voor de deelgemeente Dilsen een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag toegestaan voor de periode van 28 oktober 2007 tot en met 3 november 2007.

Rustdag en wettelijke feestdag

Een kalenderjaar telt 10 wettelijke feestdagen:

- Nieuwjaar (1 januari)
- Paasmaandag
- O.L.H.-Hemelvaart
- Feest van de arbeid (1 mei)
- Pinkstermaandag
- Nationale feestdag (21 juli)
- O.L.V.-Hemelvaart (15 augustus)
- Allerheiligen (1 november)
- Wapenstilstand (11 november)
- Kerstdag (25 december)

Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat, dan bestaat de mogelijkheid om deze rustdag naar de dag die op deze wettelijke feestdag volgt, te verschuiven.

Afwijkingen verleend door het College van Burgemeester en Schepenen

De wet voorziet drie mogelijke afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de verplichte wekelijkse rustdag, die door hoor College van Burgemeester en Schepenen verleend kunnen worden.

1. Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm

De bepalingen op de verplichte sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag zijn niet van toepassing op de volgende handelsvormen:

  a) Verkoop ten huize van een andere consument dan de koper
  b) Verkoop aan huis op uitnodiging van de consument
  c) Verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trein, tram, metro)
  d) Verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones
  e) Dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden
  f) Verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen (uitgezonderd alcoholische dranken), en op voorwaarde dat de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 250m².

De wet voorziet dezelfde afwijkingen voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

  a) Kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij
  b) Dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan
  c) Brandstof en olie voor autovoertuigen
  d) IJsconsumptie in individuele porties
  e) Voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt

2. Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars, kan het College van Burgemeester en Schepenen in bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en –markten, afwijkingen toestaan.

3. Afwijkingen in toeristische centra

Er worden eveneens afwijkingen voorzien voor badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als toeristische centra worden erkend.

Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar bedragen.

Contact
Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar