L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Rentetoelage hinder openbare werken

Openbare werken in uitvoering voor de deur van uw handelszaak? Prettig is anders! Vaak vinden klanten en leveranciers de weg naar uw zaak niet of nauwelijks meer en als gevolg ziet u de inkomsten onvermijdelijk dalen. Ondertussen hebt u nog wel huur en leningen te betalen, in het slechtste geval ook nog eens lonen. Om die moeilijke periode te helpen overbruggen, springt de Vlaamse overheid bij met een rentetoelage. Deze rentetoelage komst naast twee bestaande initiatieven: de federale inkomenscompensatievergoeding en de Vlaamse waarborg voor hinder bij openbare werken.

Wat houdt de rentetoelage precies in?

Een handelaar kan om het tijdelijk inkomstenverlies, wegens openbare werken, op te vangen een overbruggingskrediet afsluiten. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. De tussenkomst bedraagt maximaal 80 % van de totale rentekosten en jaarlijks 4 % van het geleende bedrag. Op die manier wordt uw overbruggingskrediet zo goed als renteloos.

Wie komt ervoor in aanmerking?

De meeste kleine en middelgrote ondernemingen die overduidelijk hinder ondervinden van langdurige openbare werken.

Wat zijn de voorwaarden?

1) Uw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.

2) De ruimtes van de zetel moeten voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn.

3) De werken moeten minstens twee aanéénsluitende maanden duren.

4) Het geleden omzetverlies is minstens 30 %.

5) Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking.

6) Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst en dient voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn.

Hoe vraagt u de rentetoelage aan?

U kunt de rentetoelage aanvragen via een eenvoudig aanvraagformulier dat u vindt op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken. U dient de aanvraag in binnen de periode van zes maanden na het beëindigen van de openbare werken. Binnen de periode van veertien kalenderdagen na de steunaanvraag stuurt u het bewijs van omzetdaling in de getroffen exploitatiezetel en een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomst op naar het Agentschap Economie. Binnen een redelijke termijn zult u dan de beslissing over uw steunaanvraag ontvangen.

Links
Op de website van het Agentschap Economie vindt u informatie over het wettelijk kader, modelformulieren en standaarddocumenten. Of u kunt schrijven, bellen, faxen of mailen naar:

Vlaamse overheid
Agentschap Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 BRUSSEL
Tel.: 02 553 35 11 - Fax: 02 553 37 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agentschap Economie

Contact
Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar