L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Auteursrechten

Sabam

Als uitbater van een horecazaak, winkelhouder of organisator van evenementen doe je hiervoor wellicht beroep op het door Sabam vertegenwoordigd repertoire.
Via de online aangiftemodule op de website van Sabam kan je via enkele muisklikken, een tariefsimulatie uitvoeren of een aanvraag tot toelating indienen.

Billijke vergoeding

De Billijke Vergoeding is steeds verschuldigd bij het verspreiden van opgenomen muziek in een publiek toegankelijke ruimte.
Meer informatie vind je op de website van Billijke vergoeding.

Links
Website Sabam
Website Billijke vergoeding


Contact

Dienst Economie


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar