L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Programmatie op locatie

De dienst cultuur kent al vele jaren een traditie van cultuur op locatie. Hiermee wil het cultuur dicht bij de mensen brengen. Concreet komt het er op neer dat verenigingen uit de diverse deelgemeenten ondersteund worden door het stadsbestuur wanneer zij een culturele activiteit organiseren. Dit kan door middel van het reglement 'toelagen voor projecten of programmaties in de cultuursector'. Het enige wat je hoeft te doen is beantwoorden aan de voorwaarden en een aanvraagformulier in te vullen en tijdig inleveren. Voor activiteiten georganiseerd in januari of februari moet het formulier uiterlijk 31 oktober van het jaar voordien ingediend worden. Voor alle andere activiteiten moet het aanvraagformulier uiterlijk op 31 december van het jaar voordien ingediend worden.

Wat meebrengen?
Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier voor toelage programmatie op locatie.

Links
Aanvraag subsidie
Reglement

Contact
Dienst Cultuur

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar