L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Mega project

MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. Alle leerlingen van het 6de leerjaar worden gedurende 11 lessen (10 lessen door de politie + 11de door de medewerker van het JIP) 'getraind' om zich niet te laten meeslepen in alles wat te maken heeft met drugs, alcohol, ongezonde voeding enzovoort. Ze leren 'nee' te zeggen en zich niet te laten beïnvloeden door de druk van de groep. Deze lessenreeks wordt in het voorjaar afgesloten met een grote MEGA-fuif. Dit initiatief is een samenwerking tussen de politie van Dilsen-Stokkem, het stadsbestuur, de scholen, het CLB en het CAD.

Contact
Jeugddienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar