L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Adviesraden

Cultuurraad en Beheerscommissie Culturele Infrastructuur

In Dilsen-Stokkem is inspraak van de burger belangrijk. Op het vlak van cultuur wordt hiervoor een beroep gedaan op de cultuurraad. Het hoogste orgaan is het forum cultuur waarin alle geïnteresseerde verenigingen zetelen. Zij komen ongeveer twee maal per jaar samen en bekrachtigen de genomen adviezen. Het is ook het orgaan om de informatiedoorstroming te bevorderen. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad is in handen van een stuurgroep van 15 personen die maandelijks samenkomt en het bestuur adviseert over alle aspecten van het cultuurbeleid. Zij werken ook initiatieven uit die het cultuurbeleid van Dilsen-Stokkem ten goede komen. In de schoot van beide organen kunnen ook specifieke werkgroepen worden opgericht.
Adviezen betreffende de stedelijke culturele infrastructuur worden geformuleerd door het beheersorgaan culturele infrastructuur.
Voorzitter cultuurraad: Arnold Colla, p/a dienst cultuur
Voorzitter beheersorgaan: Sylvain Sleypen, p/a dienst cultuur

Jeugdraad

Een jeugdraad is het officieel adviesorgaan van het stadsbestuur over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Elke keer het stadsbestuur een beslissing wil nemen over thema's die (rechtstreeks of onrechtstreeks) invloed hebben op kinderen en jongeren, wordt het advies van de jeugdraad gevraagd. 

Die beslissingen gaan niet enkel over subsidies voor de jeugdverenigingen en jeugdhuizen, maar kunnen ook ruimer zijn. Zo kan het gaan over fuifruimte, speelbossen, verkeersveiligheid ...

Sportraad

In Dilsen-Stokkem is inspraak van de burger belangrijk. Op het vlak van sport wordt hiervoor een beroep gedaan op de sportraad. De sportraad is representatief voor het georganiseerde sportverenigingsleven en tracht een optimale doorstroming te realiseren van inspraak vanuit de basis naar het beleid en vanuit de raad naar de basis.

De sportraad bestaat uit:
1. algemene vergadering: alle aangesloten sportclubs en scholen
2. bestuur: voorzitter, ondervoorzitter en de affectief afgevaardigde en vervanger van alle 8 secties.
3. dagelijks bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester
De algemene vergadering vergadert in principe 1 maal jaarlijks in de lente. Het bestuur komt elke derde dinsdag van de maand samen, uitgezonderd juli en augustus. Het dagelijks bestuur vergaderd enkel bij hoogdringendheid.


Voorzitter: Marcel Vandeweerd
Ondervoorzitter: Maurice Hermans
Secretaris: Guy Hoeven

Sectievoorzitters:
Sectie 1: Competitie zaalsporten

                                               Effectief: Anja Vandeninden

                                               Plaatsvervanger:Guy Hoeven
Sectie 2: Competitie buitensporten

                                               Effectief: Raymond Wijnen

                                               Plaatsvervanger: Marie-Louise Pannemans
Sectie 3: Recreatie zaalsporten

                                               Effectief: Noël Peeters

                                               Plaatsvervanger: x
Sectie 4: Recreatie buitensporten

                                               Effectief: Jean Martens

                                               Plaatsvervanger: x
Sectie 5: Recreatie hobbysporten

                                               Effectief: René Truyen

                                               Plaatsvervanger: Herlinde Dreesen
Sectie 6: Schoolsport

                                               Effectief: Anja Gijsen

                                               Plaatsvervanger: Marcel Vandeweerd

Sport.Vlaanderen            Sandra Vandereet, inspecteur                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links
Toelagereglement erkende adviesraden

Contact
Dienst Cultuur
Jeugddienst
Sportdienst

 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar