L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Wettelijke samenwoonst

Je woont samen met je partner en wenst deze samenwoonst officieel te laten vastleggen. Dat kan.

Door de invoering van de wettelijke samenwoning worden enkele basisregels van het huwelijk overgenomen. Zo moeten de wettelijke samenwonenden ieder naar evenredigheid van hun mogelijkheden bijdragen in de lasten van hun samenleving. De gezinswoning geniet dezelfde bescherming als in een huwelijk: beide samenwonenden hebben recht van inspraak in de inrichting, de huur of verkoop van de woonst, ongeacht wie van beiden het huurcontract heeft aangegaan of eigenaar van de woning is. Wettelijk samenwonenden dienen ook een gezamenlijke belastingsaangifte in. Voor meer informatie beroep je je best op een notaris naar keuze.

Aanvraagprocedure:
Jelegt een gemeenschappelijke verklaring af bij de afdeling burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs van je registratie. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.

Je kan je wettelijke samenwoonst beëindigen en in sommige gevallen gebeurt dit automatisch.

Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:
- bij huwelijk (van een van de partijen)
- bij overlijden (van een van beiden)
- na een vonnis van de rechtbank
- in onderlinge overeenstemming
- door eenzijdige verklaring van een van beiden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van een van beiden

In dit laatste geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

Wat meebrengen?
Jullie identiteitskaarten


Links
Meer informatie over wettelijk samenwonen vind je op de website van de federale overheid http://www.belgium.be

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar