L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Verblijfsdocument niet-Belgen

Indien je als niet-Belgische onderdaan je verblijf in België in orde wil brengen, kan je hiervoor terecht bij de dienst vreemdelingen van het stadsbestuur waar je verblijft. Zowel bij aanmelding en/of inschrijving, als bij het hernieuwen of verlengen van het verblijfsdocument moet je je persoonlijk aanbieden.

Elektronische verblijfsdocumenten

De papieren verblijfskaarten werden door Europa buiten omloop gesteld.

Let er op dat u zich uiterlijk tussen de 45ste en de 30ste dag voor de vervaldag van uw huidige kaart aanbiedt bij de afdeling burgerzaken.

De elektronische kaart biedt dankzij de ingebouwde chip dezelfde interessante mogelijkheden aan niet-Belgische onderdanen als de elektronische identiteitskaart aan Belgen.

Zowel EU-onderdanen als niet-EU-onderdanen kunnen momenteel over een elektronisch verblijfsdocument beschikken.

Voor de EU-onderdanen en hun familieleden zijn volgende kaarten mogelijk:

- identiteitskaart voor EER-vreemdeling (E-kaart)

- kaart voor niet-EU-familieleden van een EU-onderdaan of van een Belg (F-kaart)

Voor de niet-EU-onderdanen zijn volgende kaarten mogelijk:

- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (A-kaart)

- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (B-kaart)

- identiteitskaart voor een vreemdeling (C-kaart)

Aanvraagprocedure elektronische verblijfsdocumenten

Voor de aanvraag van een elektronische kaart moet je je in elk geval persoonlijk aanbieden.

Je zal je nieuwe verblijfskaart kunnen afhalen zodra je thuis de pin- en pukcode ontvangt onder gesloten omslag.

Je kunt eventueel iemand anders verblijfskaart laten afhalen (niet aanvragen!), maar dan moet je wel een volmacht ondertekenen. Je dient dan immers aan de betrokkene je pin- en pukcode mee te geven en met deze codes kan iemand een digitale handtekening plaatsen, die wettelijk gelijkgesteld is met een gewone handtekening. Dit formulier vind je onder de rubriek 'Formulieren'. De volmacht kun je niet gebruiken bij de aanvraag van je kaart, waarvoor je je steeds persoonlijk moet aanbieden.

Verlies of diefstal van je elektronische verblijfskaart?

Net zoals bij je bankkaart dien je te verhinderen dat andere personen gebruik kunnen maken van de elektronische functies van je kaart.

Contacteer bij verlies of diefstal onmiddellijk de Helpdesk van DOCKSTOP op:

00 800 2123 2123 (in België – gratis nummer – beschikbaar 24u/24 en 7d/7)

**800 2123 2123 (in het buitenland – gratis nummer) De ** moeten vervangen worden door het internationale kengetal van het land van waar wordt gebeld, gewoonlijk '00'.

0032 2 518 21 23 (betalend maar overal beschikbaar nummer)

Vervolgens doe je aangifte van verlies of diefstal met 1 pasfoto bij de politie, zodat zij je een voorlopig identiteitsdocument kunnen afleveren.

Met dit attest, één recente en duidelijke pasfoto en € 20 bied je je aan bij het stadsbestuur, waar we een nieuwe verblijfskaart voor je zullen aanvragen.

Mocht je je verblijfskaart na verlies toch terugvinden, geef dan onmiddellijk een seintje aan onze diensten via onderstaande telefoonnummers. Je kan met behulp van je PIN-code de certificaten en elektronische handtekening opnieuw activeren, indien dit binnen de zeven kalenderdagen na melding aan DOCKSTOP is. Je kaart zal dan niet geannuleerd worden. Indien je je kaart niet binnen de zeven kalenderdagen terugvindt, zal je kaart definitief geannuleerd worden.

Papieren voorlopige verblijfsdocumenten – attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopig verblijfsdocument dat wordt afgegeven in afwachting van een definitieve beslissing, waarbij je recht krijgt op een elektronische verblijfskaart.

Voorlopig zijn dit nog steeds kartonnen kaarten. In de toekomst zal door de overheid de mogelijkheid onderzocht worden om ook deze kaarten onder elektronische vorm af te leveren.

Verlies of diefstal van je attest van immatriculatie?

Je doet aangifte van verlies of diefstal met 1 pasfoto bij de politie, zodat zij je een voorlopig identiteitsdocument kunnen afleveren.

Met dit attest, één recente en duidelijke pasfoto en € 20 bied je je aan bij het stadsbestuur, waar we een nieuw attest van immatriculatie voor je zullen aanvragen.

Wat meebrengen?
- één recente pasfoto met witte effen achtergrond
- je paspoort (bij je eerste aanmelding)
- je verblijfsdocument of in voorkomend geval het bewijs van verlies of diefstal (ingeval deze vernieuwd dient te worden)

Kosten
De verblijfsdocumenten kosten € 20 (elektronische verblijfsvergunning) of € 5 (attest van immatriculatie).

Links

De website van de federale overheid binnenlandse zaken, dienst vreemdelingenzaken vind je op www.dofi.fgov.be.
Informatie over de Europese Unie en de landen die ertoe behoren, kan je vinden op de website van Europa http://europa.eu/.
Meer informatie over de elektronische identiteitskaart voor niet-Belgen vind je op de website van de federale overheid http://eid.belgium.be.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar