L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Rijbewijs

Rijbewijzen in bankkaartformaat

Voor wie?

 • Je bent geslaagd voor je rijexamen.
 • Je bent niet meer in het bezit van je originele rijbewijs en je hebt een attest van verlies of diefstal, afgeleverd door de politie.
 • Je wil graag een omwisseling naar een nieuw rijbewijs in bankkaartformaat.
 • Is je originele rijbewijs beschadigd, onleesbaar of is je foto niet meer gelijkend, dan ben je verplicht een hernieuwing aan te vragen.

Deze nieuwe rijbewijzen hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar en de wachttijd tussen aanvraag en aflevering is 3 tot 5 dagen. De kostprijs van een rijbewijs in bankkaartformaat bedraagt 25 euro. De foto en de handtekening die op je elektronische identiteitskaart staan worden gebruikt voor je nieuwe rijbewijs. Wil je echter een nieuwe foto op je rijbewijs dan kan deze ingescand worden.

Voorlopige rijbewijzen in bankkaartformaat

Sinds 1 oktober 2013 worden de voorlopige rijbewijzen Model 36 maanden, Model 18 maanden en Model 3 in bankkaartmodel uitgereikt. Indien je foto op je identiteitskaart recent en gelijkend is, wordt deze gebruikt voor je voorlopig rijbewijs. Je hoeft dus geen nieuwe pasfoto mee te brengen. De wachttijd tussen aanvraag en aflevering is 3 tot 5 dagen. De kostprijs van een voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat bedraagt 25 euro.

Belangrijke wijziging! Is je voorlopig rijbewijs afgeleverd na 02.02.2014, dan mag de datum van slagen van theorie niet langer dan 3 jaar geleden zijn om praktijkexamen af te leggen.

Voorlopig rijbewijs van 36 maanden

 • Je bent 17 jaar en geslaagd voor het theorie-examen.
 • Je kiest 1 of 2 begeleiders.
 • Deze begeleiders moeten minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs met categorie B en mogen de laatste 3 jaar geen verval hebben gehad.
 • De begeleider mag het jaar voor de aanvraag niet op een ander voorlopig rijbewijs vermeld zijn geweest als begeleider. Deze beperking geldt echter niet voor de aanvraag van begeleiderschap voor eigen kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en pleegkinderen of die van de wettelijke partner.
 • De begeleiders moeten hun gegevens correct invullen op het aanvraagformulier en hun handtekening plaatsen in het daartoe voorziene veld.
 • Deze gegevens moeten worden gecontroleerd en afgestempeld in de gemeente waar de begeleider woont.

(Dus als je begeleider bijvoorbeeld in Maasmechelen woont en jij in Dilsen-Stokkem, dan dien je je eerst samen met de begeleider aan te melden op dienst Rijbewijzen in Maasmechelen)

 • Vervolgens bied je je aan bij onze dienst rijbewijzen, samen met je eventuele begeleider uit Dilsen-Stokkem voor de aanvraag van je voorlopig rijbewijs.

Let op! Indien je 1 begeleider kiest en je wil nadien een 2e begeleider toevoegen, dient er een nieuw voorlopig rijbewijs gemaakt te worden. Dit betekent dat je opnieuw 25 euro betaalt. Het is dus belangrijk om goed te overwegen wie je als begeleider kiest!

Voorlopig rijbewijs van 18 maanden

 • Je bent minstens 18 jaar en geslaagd in het theorie-examen.
 • Je bezit een attest van de rijschool waaruit blijkt dat je bekwaam bent om zonder begeleider de scholing op de openbare weg voort te zetten (=bewijs van 20 uren les).
 • Je biedt je aan met het attest van slagen en je attest van de rijschool bij de dienst Rijbewijzen voor de aanvraag van je voorlopig rijbewijs.

Voorlopige rijbewijzen model 3

Sinds 1 mei 2013 zijn er grote wijzigingen doorgevoerd in de rijopleidingen.

Men kan geen voorlopig rijbewijs voor A3 meer bekomen. Deze categorie A3 wordt nu de categorie AM. Om deze nieuwe categorie te verkrijgen moet je, na het slagen in je theoretisch examen, 4 uren les volgen in een rijschool en slagen in je praktisch examen.

Alle informatie betreffende de rijopleidingen voor cat AM – A1 – A2 – A – BE – C – CE – D – DE en de recente wijzigingen kan je terugvinden op www.mobilit.belgium.be.

Internationaal rijbewijs

In diverse landen buiten de Europese Unie wordt het Belgische rijbewijs niet aanvaard. Wil je er een voertuig besturen, dan moet je in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs. Dit is 3 jaar geldig en dient steeds vergezeld te zijn van je nationale rijbewijs.

Om een internationaal rijbewijs aan te vragen dien je volgende documenten voor te leggen:

 • je huidige rijbewijs
 • je bewijs van identiteit
 • een recente pasfoto
 • 16 EUR

Verlies of diefstal van je rijbewijs of voorlopig rijbewijs

 • Je dient aangifte te doen bij de politie en vervolgens een duplicaat aan te vragen bij de dienst Rijbewijzen. Kostprijs van een duplicaat bedraagt ook 25 EUR.

Links

Meer informatie over rijbewijzen vind je op de website van de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs V.Z.W. www.goca.be.

Raadpleeg zeker ook eens de website voor veilig verkeer www.ikbenvoor.be.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar