L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Reistoestemming minderjarige

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.

Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.

Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over de benodigde documenten bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Zeker wanneer je kind alleen reist, is het aanbevolen je te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij.

Indien je een reistoestemming voor je minderjarig kind wenst te geven, kan je je aanbieden bij onze diensten. Als ouder die de toestemming geeft, dien je je persoonlijk aan te bieden aangezien je handtekening gewettigd zal worden. Het kind waarvoor je toestemming geeft, hoeft niet aanwezig te zijn.

Wat meebrengen?
- je identiteitskaart

Links
Op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken vind je de adressen van de ambassades en consulaten http://www.diplomatie.be/nl/addresses/belgium/default.asp.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar