L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Overlijden

Indien er in je directe omgeving iemand overlijdt, dien je onmiddellijk een geneesheer te verwittigen die het overlijden vaststelt.

Bij voorkeur verwittig je hiervoor je huisarts of de geneesheer van wacht (089 75 75 75). Indien deze niet bereikbaar is, kun je steeds een beroep doen op de dienst 100.

Indien het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, of een niet vast te stellen overlijden, dien je de politie te verwittigen op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.

Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Dilsen-Stokkem moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van onze stad. De aangifte kan gedaan worden door een familielid of door een vrij te kiezen begrafenisondernemer.

De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld op de elektronische identiteitskaart (noch zichtbaar, noch digitaal). Het is dan ook niet meer nodig bij het overlijden van je echtgeno(o)t(e) je identiteitskaart te laten aanpassen.

Wat meebrengen?
Voor de aangifte van een overlijden breng je de volgende documenten mee:

- een attest van overlijden afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld

- de identiteitskaart van de aangever

- de identiteitskaart van de overledene

- het trouwboekje van de overledene of de ouders

- eventueel het attest van laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de dienst bevolking of burgerlijke stand van de laatste woonplaats)

- een toelating tot begraven indien de begrafenis elders plaatsvindt

- bij crematie: een aanvraag tot crematie

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar