L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Nationaliteit

Opgelet: wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

De federale regering besliste onlangs de regels voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit grondig te wijzigen.  Op 14 december 2012 werd daarom in het Belgisch Staatsblad al de wet van 04 december 2012 gepubliceerd. Die wijzigt het Wetboek van de Belgische nationaliteit grondig.

Aanvragen tot het bekomen van de Belgische nationaliteit worden ingediend bij de dienst burgerlijke stand.

Er zijn verschillende manieren waarop je de Belgische nationaliteit kan verkrijgen.

Neem gerust contact op met onze diensten. We bekijken samen je mogelijkheden en helpen je graag verder met het starten van de procedure.

Wat meebrengen?
- je verblijfskaart

Kosten
Een vereiste voor het indienen van een aanvraag om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, is de betaling van het bedrag van € 150 bij het bevoegd registratiekantoor. Onze dienst burgerlijke stand bezorgt je de nodige informatie hierover.

  

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar