L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Levenseinde

Het registreren van beslissingen over het levenseinde.

Er bestaan 5 wettelijke documenten betreffende het levenseinde:

1. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Op basis van deze verklaring kan de behandelend arts later euthanasie toepassen wanneer de patiënt niet meer aanspreekbaar is.

De wilsverklaring is maximaal 5 jaar geldig en moet nadien hernieuwd worden. Ze moet ondertekend zijn door twee getuigen (ingeschreven in België), waarvan één geen belanghebbende is (bv. geen erfgenaam) en er kunnen een of meerdere vertrouwenspersonen worden aangesteld.

2. Voorafgaande negatieve wilsverklaring (‘levenstestament’)

In toepassing van de wet op de patiëntenrechten kan men bepalen wat men NIET meer wenst te ondergaan (bv. kunstmatige beademing) wanneer men het zelf niet meer kan vragen. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie geldt deze negatieve wilsverklaring in alle omstandigheden van wilsonbekwaamheid (bv. coma, hersentumoren, dementie, …).

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij men ze herroept. Bij het opstellen ervan zijn geen getuigen nodig. De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar, m.a.w. de artsen moeten hiermee rekening houden (in tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie waarop de arts kan weigeren in te gaan).

3. Verklaring voor orgaandonatie

Hersendode patiënten zijn de belangrijkste orgaandonoren. Drie onafhankelijke artsen stellen elk afzonderlijk vast dat de patiënt hersendood is. Pas dan kom je in aanmerking als donor en kijkt men na of de patiënt een weigering of een expliciete toestemming liet registeren.

Indien dit niet gebeurde, peilt men bij de familieleden van de eerste graad of samenwonende partner naar de wensen van de overledene inzake orgaandonatie.

Bij het opstellen van deze verklaring zijn geen getuigen nodig en ze blijft onbeperkt geldig.

Meer informatie over orgaandonatie vind je eveneens onder de titel ‘donor’.          

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling (wilsbeschikking)

Je kunt vooraf bepalen welke wijze van teraardebestelling je wenst (begraving, crematie, uitstrooiing, …). Daarnaast kun je bepalen volgens welke geloofsovertuiging je een uitvaartplechtigheid wenst. Je nabestaanden dienen bij je overlijden deze keuze te respecteren. Voor het opstellen ervan zijn geen getuigen nodig en de verklaring blijft onbeperkt geldig.

Meer informatie over deze verklaring vind je eveneens onder de titel ‘wilsbeschikking’.

5. Document betreffende het schenken van het lichaam aan de wetenschap

Het afstaan van je lichaam aan de wetenschap kadert in het vooruit helpen van het wetenschappelijk onderzoek en de medische opleiding.  Om na je overlijden je lichaam af te staan, dien je een laatste wilsbeschikking (testament) in tweevoud op te maken, te dateren en te ondertekenen. Eén exemplaar hou je zelf, een tweede exemplaar stuur je naar een universitair ziekenhuis (bv. Vesalius Instituut, Minderbroederstraat 12, blok Q, bus 1031, 3000 Leuven). Dit testament hoeft niet noodzakelijk bij een notaris opgemaakt te worden. Het is wel nodig dat een exemplaar aan het universitair ziekenhuis wordt overgemaakt.

Drie documenten zijn registreerbaar op de gemeente:

1. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

2. Verklaring voor orgaandonatie

3. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

Deze documenten zijn verkrijgbaar bij de afdeling burgerzaken.

De voorafgaande negatieve wilsverklaring kan enkel bij sommige privé-organisaties worden geregistreerd (bv. Recht op Waardig Sterven, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging).

Het document ‘lichaam schenken aan de wetenschap wordt bijgehouden door de medische faculteit van een universiteit naar keuze.

Wat meebrengen?
Identiteitskaart

Links
Levenseinde Informatie Forum

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar