L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Leurkaarten

Sinds 1 oktober 2006 zijn de gemeenten niet langer bevoegd voor het aanvragen van leurkaarten.

Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak voortaan toevertrouwd aan de ondernemingsloketten, die de aanvragen van ambulante handelaars onderzoeken en in de Kruispuntbank van Ondernemingen inschrijven. In de meeste gevallen zullen de nodige stappen die de ambulante handelaar moet ondernemen, in één dag kunnen plaatsvinden.

Links
Meer informatie over ondernemingsloketten en leurkaarten vind je op de website van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie http://economie.fgov.be/nl/

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar