L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Identiteitskaart voor Belgen

Iedere Belg van twaalf jaar of ouder moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.
Enkele weken voor de vervaldatum*, zal je worden opgeroepen voor de aanvraag van je nieuwe of eerste elektronische identiteitskaart.
*Mocht je merken dat je identiteitskaart bijna vervallen is (bv. nog 3 weken geldig) en je hebt nog geen oproepingskaart ontvangen, dan kan je uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan altijd zoek of ergens tussen geraakt zijn.

Drie tot 4 weken na je aanvraag, ontvang je thuis de pin- en pukcode onder gesloten omslag.
Bij het afhalen van je nieuwe identiteitskaart moet je deze pin- en pukcode, alsook je oude identiteitskaart meebrengen.

Opgelet
Voor de aanvraag van een elektronische kaart moet je je altijd persoonlijk aanbieden. Zijn er medische redenen waardoor je je niet persoonlijk kan aanbieden, neem gerust contact op met onze diensten. We zullen dan in de mate van het mogelijke een oplossing zoeken.

Je kunt eventueel iemand anders je identiteitskaart laten afhalen (niet aanvragen!), maar dan moeten jullie samen een volmachtformulier invullen en ondertekenen. Je geeft aan de betrokkene immers je pin- en pukcode mee en met deze codes kan iemand een digitale handtekening plaatsen, die wettelijk gelijkgesteld is met een gewone handtekening. Dit formulier vind je onder de rubriek 'Formulieren'. De volmacht kan je niet gebruiken bij de aanvraag van je kaart, waarvoor je je steeds persoonlijk moet aanbieden.

Verlies of diefstal van je identiteitskaart?
Net zoals bij je bankkaart dien je te verhinderen dat andere personen gebruik kunnen maken van de elektronische functies van je kaart.

- Contacteer bij verlies of diefstal onmiddellijk de Helpdesk van DOCKSTOP op:
00 800 2123 2123 (in België – gratis nummer – beschikbaar 24u/24 en 7d/7)
**800 2123 2123 (in het buitenland – gratis nummer) De ** moeten vervangen worden door het internationale kengetal van het land van waar wordt gebeld.
0032 2 518 21 23 (betalend maar overal beschikbaar nummer)

- Vervolgens doe je aangifte van verlies (bij de politie of bij afdeling burgerzaken) of diefstal (enkel mogelijk bij de politie), zodat zij je een voorlopig identiteitsdocument kunnen afleveren.
Dit attest is 1 maand en enkel geldig in België.
OPGELET: Vanaf de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging, zal je identiteitskaart meteen geannuleerd worden. Deze annulering maakt de identiteitskaart ongeldig. Je moet vervolgens een nieuwe identiteitskaart aan vragen bij de afdeling burgerzaken.

Breng een recente en duidelijke pasfoto en € 20 mee.

Wat meebrengen?
- je huidige identiteitskaart (of het attest van verlies of diefstal)
- je oproepingskaart
- een recente en duidelijke pasfoto
die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan

Kosten
- De identiteitskaart via de gewone procedure: € 20.
- De identiteitskaart via de dringende spoedprocedure (levering in 2 werkdagen): € 80
- De identiteitskaart via de zeer dringende spoedprocedure (levering in 1 werkdag): € 120
- De identiteitskaart via de zeer dringende spoedprocedure met levering in 1 werkdag en afhaling in Brussel: € 90

Dit bedrag moet bij de aanvraag van de identiteitskaart betaald worden. Betaling met bancontact is mogelijk.

Links
Op de website van de federale overheid vind je meer informatie over de elektronische identiteitskaart http://eid.belgium.be.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar