L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Donor

Orgaandonatie betekent het wegnemen van organen of weefsels bij een persoon, de donor, met het oog op het transplanteren van organen of weefsels als medische behandeling bij een andere persoon, de ontvanger.

Artikel 10 van de wet van 13 juni 1986 laat het wegnemen van organen en weefsels toe bij elke Belgische burger of vreemdeling (tenminste 6 maanden hier gedomicilieerd) op voorwaarde dat de persoon bij leven geen verzet heeft aangetekend.

Bij de dienst burgerzaken kan je expliciet je wil uitdrukken over het wegnemen en het transplanteren van je organen en weefsels na je overlijden.

Je hebt volgende mogelijkheden:

- verzet tegen elke wegneming van organen en weefsels

- verklaring zich uitdrukkelijk donder te willen stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)

- herroeping van de verklaring van verzet

- herroeping van de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking

Als ouder kun je een wilsuitdrukking inzake organen en weefsels afleggen voor je minderjarig kind. Wanneer het kind echter meerderjarig wordt, kan hij/zij deze verklaring steeds herroepen.

Wat met de wil van je familieleden?

Indien je tijdens je leven geen wilsuitdrukking hebt gedaan, voorziet de wet dat de familie in de eerste graad verzet mag aantekenen tegen het wegnemen. Daaronder verstaat de wet ouders, kinderen en/of samenwonenden onder het zelfde dak.

Indien je tijdens je leven wel een wilsuitdrukking hebt gedaan, wordt er geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad. Bovendien hoeven zij geen moeilijke knopen door te hakken in plaats van de overledene.

Is orgaandonatie hetzelfde als je lichaam schenken aan de wetenschap?

- Bij het afstaan van je lichaam aan de wetenschap, stel je het integraal ter beschikking aan de geneeskunde voor wetenschappelijke doeleinden of voor opleiding (dissecties door studenten geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek,...).

Indien je je lichaam wenst af te staan aan de wetenschap, kan je best contact opnemen met een universiteit naar keuze (Universiteit Hasselt, Katholieke Universiteit Leuven, ...).

- Een orgaandonor is niet bestemd voor de wetenschap. De weggehaalde organen en weefsels dienen enkel voor transplantaties bij mensen die daarop wachten. Na de ingreep wordt het lichaam zo snel mogelijk voor de familie opgebaard.


Wat meebrengen?
Je identiteitskaart

Links
Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
https://portal.health.fgov.be

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar