L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bewijs van leven, nationaliteit, woonst

Bewijs van leven, nationaliteit, woonst,...

Als burger van Dilsen-Stokkem kan je attesten uit het rijksregister betreffende jezelf opvragen. De meest voorkomende attesten zijn:

- Bewijs van woonst

Dit attest bewijst dat je in de stad Dilsen-Stokkem woont of gewoond hebt op een bepaalde datum.

- Bewijs van nationaliteit

Personen met de Belgische nationaliteit kunnen dit attest aanvragen. Inwoners van onze stad met een andere nationaliteit moeten zich wenden tot hun ambassade of consulaat.

- Attest gezinssamenstelling

Voor elk gezin dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters kan een document afgeleverd worden met vermelding van alle leden van het gezin.

- Bewijs van leven

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een afschrift aanvragen van deze registratie.

Opmerking:

Je kan alleen documenten opvragen betreffende jezelf. Als je voor iemand anders documenten aanvraagt, kan dit alleen als je je persoonlijk aanmeldt met een volmacht van die persoon. Deze volmacht kun je vinden onder de rubriek 'Formulieren'.

Indien je over een kaartlezer beschikt, kun je je attest ook digitaal opvragen. Ga hiervoor naar het burgerzaken loket.

Wat meebrengen?

- je identiteitskaart

- eventueel een volmacht

Kosten

Deze bevolkingsattesten worden gratis afgeleverd.

Contact

Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar