L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Akten/uittreksels/afschriften

Akten van de burgerlijke stand zijn documenten met wettelijke bewijskracht. Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van een akte weergeven.

Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn verkrijgbaar op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan.

Alle andere personen dienen eerst schriftelijke toestemming te krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor stamboomopzoekingen.

Indien je over een kaartlezer beschikt, kun je je attest ook digitaal opvragen. Ga hiervoor naar het burgerzaken loket.

Wat meebrengen?
Je identiteitskaart.  Je mag ook alles meebrengen wat een eventuele opzoeking vergemakkelijkt (bijvoorbeeld een trouwboekje, ...).

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar