L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Adreswijziging

Indien je wenst te verhuizen binnen Dilsen-Stokkem zelf of je komt vanuit een andere Belgische gemeente of als Belg uit het buitenland in Dilsen-Stokkem wonen, dien je je aan te bieden bij de dienst bevolking.
Indien je over een kaartlezer beschikt, kun je je adreswijziging ook digitaal doorgeven. Ga hiervoor naar het burgerloket.
Zodra je effectief woont op het nieuwe adres, bied je je binnen de 8 dagen aan om de adreswijziging in orde te brengen. Voor een gezin gebeurt dit bij voorkeur door het gezinshoofd. Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor hun aangifte wel vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Nadat de wijkagent je nieuwe woonst heeft vastgesteld, word je ingeschreven op je nieuwe adres.

Ook voor een afschrijving naar het buitenland kan je op de dienst bevolking terecht en dit bij voorkeur zo kort mogelijk voor je definitief vertrek naar het buitenland.

Indien je vanuit Dilsen-Stokkem verhuist naar een andere Belgische gemeente, is het niet nodig om bij onze diensten langs te komen. Het is voldoende dat je je adreswijziging meldt in je nieuwe gemeente. Wij worden immers automatisch door hen in kennis gesteld.

Diverse diensten en instellingen worden best onmiddellijk van deze wijziging op de hoogte gebracht:

- postkantoor

- kinderbijslagfonds

- pensioendienst

- werkgever

- vakbond

- bank- en kredietinstellingen

- verzekeringsmaatschappij

- gas, water en elektriciteit

- radio- en televisiedistributie


Wat meebrengen?
Indien je verhuist binnen Dilsen-Stokkem zelf of je komt vanuit een andere Belgische gemeente of als Belg vanuit het buitenland in Dilsen-Stokkem wonen:

- identiteits- of verblijfskaart
- pin-code
- melden van de aanwezige containers op het nieuwe adres

Indien je je laat afschrijven naar het buitenland:

- identiteits- of verblijfskaart
- het adres in het buitenland waarnaar je wenst afgeschreven te worden


Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar