L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Dagordes brandweerzone Oost-LimburgOnderwerp:
Bijeenkomst van de zoneraad

Plaats en datum: Vrijdag, 21 oktober van 13:30u tot 15:30u in de post Genk (C-mine 50, 3600 Genk)
Agenda:

1. Goedkeuring verslag van vorige zoneraad dd. 24/06/16


2. Operationele werking


3. Personeel


bevorderingsproeven adj-cont: aanstelling
bevorderingsproeven adj-adm: aanstelling
personeel: vrijwillig ontslag Stephan Bodvin
functie zonecommandant: vacant verklaring

4. Financiën

lijst bestelbonnen: ter kennisgeving
aanrekeningslijst: ter goedkeuring
lijst deurwaarder: ter kennisgeving
begrotingswijziging 1: kennisgeving van goedkeuring door toezicht
begrotingswijziging 2 en 3: goedkeuring
begroting 2017: goedkeuring

aankoop van materiaalwagen: goedkeuring van lastenboek
aankoop van 2 dienstvoertuigen, type personeelsbus: goedkeuring van lastenboek

aankoop van boot: gunning
btw-plicht: aanpassing zonaal retributiereglement
deurwaarder in NL: voorstel

5. Fusieplannen Opglabbeek & Meeuwen-Gruitrode

overleg 7 oktober ll.: verslag

6. Varia

personeelsfeest op vrijdag 03/02/17

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar