L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Belastingen en retributiesBelastingreglementen
Opcentiemen (10%) inning verkeersbelasting door Hogere Overheid
Inning belastingen taxivergunningen en verhuur voertuig met bestuurder door decreet Hogere Overheid

Aanvragen, vernieuwingen, verandering van hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Aanvullende personenbelasting 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Gewestelijke milieuheffing stortplaatsen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Grind 2014-2019 (publicatie: 19/12/2014)
Hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Huisvuil 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onroerende voorheffing 2018-2019 (publicatie: 12/12/2017)
Publiciteitsbladen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013): Inlichtingenfiche
Schroot en buitengebruikgestelde voertuigen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Tweede verblijven 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Verwaarloosde woningen en gebouwen (publicatie 12/12/2017)


Retributiereglementen

Afgifte van diverse vergunningen en aktenames van de dienst omgeving (publicatie: 17/02/2017)
Retributie- en dienstreglement bibliotheek (publicatie: 13/04/2018)
Retributie- en inschrijvingsgeld Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO) (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement 't Kadeeke (publicatie: 16/03/2015)
Retributiereglement voor aanvraag tweede gezinscontainer (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op dienstverlening stedelijke werkplaatsen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement op grafconcessies en grafelementen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglementen inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR (publicatie: 25/05/2016)
Retributie tarieven stedelijke drukkerij (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzake verkoop rattenvergif (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzaken verkoop strooizout aan particulieren en bedrijven (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatie: 13/11/2015)
Retributie op administratieve stukken stedelijke ontwikkeling (publicatie: 16/02/2015)
Retributie betreffende de invordering niet-fiscale ontvangsten (publicatie: 14/04/2017)
Retributie betreffende invordering niet-fiscale ontvangsten IVA Humaniora (publicatie: 09/05/2017)
Retributie op administratieve stukken burgerzaken 2018-2019 (publicatie: 18/05/2018)
Retributiereglement betreffende de invordering van fiscale ontvangsten (publicatie: 18/05/2018)

Tariefreglementen
Culturele infrastructuur (publicatie: 18/04/2014)
Huurgelden muziekinstrumenten (publicatie: 19/12/2013)
Sportinfrastructuur (publicatie: 18/04/2015)
Tarieven niet-zonaal leerlingenvervoer van stedelijk gewoon basisonderwijs (schoolbusabonnement) schooljaar 2016-2017 (publicatie: 15/09/2017)
Tarieven inzaken verkoopbonnen Dilsen-Stokkem (publicatie: 25/05/2016)

Huishoudelijke reglementen
Reglement inzake organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem (publicatie: 21/12/2015)
Reglement voor- en naschoolse opvang SBS De Horizon, procedure stopzetting (publicatie: 15/09/2016)

Kaderreglementen
Kaderreglement activiteiten-onkosten IVA Stedelijke Humaniora (publicatie: 20/12/2009)
Kaderreglement inzake activiteiten/onkosten dienst Toerisme Dilsen-Stokkem (publicatie : 09/05/2017)
Kaderreglement vrijetijdsaanbod Dilsen-Stokkem (publicatie: 19/12/2013)

Toelage reglementen
Huldigingen gouden bruiloften, 100 jarigen (publicatie: 19/12/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen GR 16/12/2013 (publicatie: 19/01/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen: aanpassing GR 12/01/2015 (publicatie: 19/01/2015)
Oppensioenstellingen onderwijzend- en bestuurspersoneel stedelijke onderwijsinstellingen (publicatie: 14/02/2014)
Erkende adviesraden (publicatie: 17/02/2017)
Huisvuilbelasting aan Verhoogde Tegenmoetkomingen (publicatie: 18/04/2014)
Culturele en welzijnsverenigingen (publicatie: 19/12/2013)
Culturele programmaties op locatie (publicatie: 19/12/2013)
Ondersteuning en stimulering sportbeoefening (publicatie: 19/12/2013)
Toelage jeugdwerk (publicatie: 21/09/2015)

Contact
Financiële Dienst

 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar