L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bekendmakingen

Artikel 186 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bepalen dat de stad en het OCMW diverse reglementen en verordeningen vanaf 2014 via de stedelijke website bekend moeten maken.


In de linkerkolom kan u actuele bekendmakingen per categorie terugvinden.


Bekendmaking:
25/05/2018 t.e.m. 23/06/2018 – Alternatievenonderzoeksnota voor het complex project “Uitdoving van het industrieterrein Op de Berg”
Meer info: http://www.complexeprojecten.be/Projecten/ctl/ProjectDetail/mid/25305/projectId/5
Raadpleging alternatievenonderzoeksnota voor complex project "Uitdoving van het indusstrieterrein Op de Berg"

 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar