L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Voor het verdelen van een grond in één of meerdere bouwpercelen (om te verkopen) heeft u een verkavelingsvergunning nodig.

U mag zelf een dossier voor de aanvraag tot verkavelingsvergunning opstellen, maar er wordt aangeraden om u te laten begeleiden door een erkend landmeter (die de juiste maten van de gronden kan opmeten).

Voor elk bouwperceel in een verkaveling worden bouwvoorschriften opgesteld (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...) die de bouwvoorschriften van de toekomstige bebouwing bepalen.

Links
Verkavelingsplan Heilderveld
Verkavelingsvoorschriften Heilderveld
www.ruimtelijkeordening.be, onder de rubriek 'vergunningen' – 'verkavelingen'

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar