L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             
Om in Dilsen-Stokkem te kunnen huwen, moet één van de partners in Dilsen-Stokkem ingeschreven zijn, ofwel in het bevolkingsregister, ofwel in het vreemdelingenregister, op het moment van de aangifte van het huwelijk. Je kan ook in Dilsen-Stokkem huwen wanneer je afgeschreven bent naar het buitenland, maar Dilsen-Stokkem je laatste woongemeente voor je vertrek was.

De aangifte
Het samenstellen van je dossier zal in principe door de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf gebeuren. Let wel, het betreft hier enkel de documenten die opgesteld of overgeschreven werden in België.

Indien voor een van beide partners de geboorte of echtscheiding in het buitenland gebeurde, dienen zij zelf voor de nodige documenten te zorgen. De medewerkers van de dienst burgerlijke stand bezorgen je hierover graag meer informatie! Documenten afgeleverd in het buitenland kunnen onderworpen zijn aan legalisatie of apostille. Meer inlichtingen hierover vind je op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken www.diplomatie.be. Alle vereiste documenten moeten voorgelegd worden bij de aangifte van huwelijk.

Let op:
De aangifte gebeurt door beide partners.
Als één van beiden niet aanwezig kan zijn bij de aangifte, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, is het mogelijk deze afwezigheid op te vangen door een getuigschrift "akkoordverklaring met de aangifte van huwelijk".

Neem even contact op met de dienst burgerlijke stand indien je van mening bent hierop beroep te moeten doen.
Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand
Indien je een huwelijkscontract wenst, kun je je wenden tot een notaris. De gegevens van dit huwelijkscontract worden echter niet langer opgenomen in de huwelijksakte.


De huwelijksvoltrekking
Bij de huwelijksvoltrekking is de tussenkomst van getuigen niet langer vereist. Indien je dit toch wenst, mogen er maximum vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.
De huwelijken worden voltrokken in de trouwzaal op de eerste verdieping van het kasteel "Ter Motten". Het kasteel is toegankelijk via de hefboom langs de Europalaan 25. Er is parkeergelegenheid op het binnenplein van het stadhuis.
Huwen kan iedere werkdag tijdens de kantooruren maar ook op zaterdagvoormiddag. Er is een traplift aanwezig in het kasteel.

Wat meebrengen?
- de identiteitskaarten
- eventuele akten uit het buitenland

Kosten
De kosten verbonden aan het huwelijk bedragen € 25 en worden betaald bij de aangifte van het huwelijk. In deze prijs zijn het trouwboekje en de uittreksels uit de huwelijksakte begrepen.

Links
Meer informatie over de geldigheid van buitenlandse akten vind je op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken www.diplomatie.be. Op deze website kun je ook doorklikken naar 'burgerlijke stand' en dan naar 'huwelijk', voor meer informatie over huwelijken tussen partners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.

Contact

Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar