L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             
Nieuwe daken voor zalen Nieuwenborgh & Vrietsel + investeringen stedelijk onderwijs

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft het licht op groen gezet voor diverse investeringen in de stedelijke infrastructuur. Zo worden de daken van zaal Nieuwenborgh en zaal De Vrietsel vernieuwd en zijn er ook in verschillende stedelijke scholen werkzaamheden gepland.

In het budget 2018 werden er heel wat kredieten opgenomen voor investeringen. Hierop volgend heeft het college van burgemeester en schepenen de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de vernieuwing van de daken van de Nieuwenborgh en de Vrietsel, samen goed voor een geraamd investeringsbedrag van zo’n 105.000 euro.

Ook in de schoolgebouwen van de stad staan er werkzaamheden op het programma. Zo wordt in de Stedelijke Basisschool 1&2 de waterleiding en afvoerbuizen vervangen en krijgt de humaniora in diverse lokalen een nieuwe vloer. In SBS De Horizon in Rotem zullen binnenkort de leidingen van de verwarming en de radiatoren vernieuwd worden. De raming voor deze investeringen in de stedelijke scholen bedraagt ruim 90.000 euro.

Zodra de gunningsprocedures doorlopen zijn en er een aannemer wordt aangesteld, kan de uitvoering van deze werkzaamheden start gaan.
Artikel 186 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bepalen dat de stad en het OCMW diverse reglementen en verordeningen vanaf 2014 via de stedelijke website bekend moeten maken.


In de linkerkolom kan u actuele bekendmakingen per categorie terugvinden.


Bekendmaking:
25/05/2018 t.e.m. 23/06/2018 – Alternatievenonderzoeksnota voor het complex project “Uitdoving van het industrieterrein Op de Berg”
Meer info: http://www.complexeprojecten.be/Projecten/ctl/ProjectDetail/mid/25305/projectId/5
Raadpleging alternatievenonderzoeksnota voor complex project "Uitdoving van het indusstrieterrein Op de Berg"

 
Bekendmakingen GR


Onderwerp:
Bijeenkomst van de zoneraad

Plaats en datum: Vrijdag, 21 oktober van 13:30u tot 15:30u in de post Genk (C-mine 50, 3600 Genk)
Agenda:

1. Goedkeuring verslag van vorige zoneraad dd. 24/06/16


2. Operationele werking


3. Personeel


bevorderingsproeven adj-cont: aanstelling
bevorderingsproeven adj-adm: aanstelling
personeel: vrijwillig ontslag Stephan Bodvin
functie zonecommandant: vacant verklaring

4. Financiën

lijst bestelbonnen: ter kennisgeving
aanrekeningslijst: ter goedkeuring
lijst deurwaarder: ter kennisgeving
begrotingswijziging 1: kennisgeving van goedkeuring door toezicht
begrotingswijziging 2 en 3: goedkeuring
begroting 2017: goedkeuring

aankoop van materiaalwagen: goedkeuring van lastenboek
aankoop van 2 dienstvoertuigen, type personeelsbus: goedkeuring van lastenboek

aankoop van boot: gunning
btw-plicht: aanpassing zonaal retributiereglement
deurwaarder in NL: voorstel

5. Fusieplannen Opglabbeek & Meeuwen-Gruitrode

overleg 7 oktober ll.: verslag

6. Varia

personeelsfeest op vrijdag 03/02/17

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar