Huis van het Kind

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem is een partnerschap van organisaties die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden omtrent opvoeding.

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem werkt vanuit de eigenheid en deskundigheid van elke partner, actief samen aan de uitbouw van een toegankelijk en veelzijdig aanbod, ten behoeve van alle bestaande en aanstaande gezinnen met kinderen tot 24 jaar, en dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen.

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem wordt gevormd door 3 infopunten: 

  • Stadsbestuur, afdeling welzijn - vrijetijd - cultuur(WVC), Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem
  • OCMW & Opvoedingswinkel Maasland, Arnold Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-Stokkem
  • De Meander & Kind en Gezin, Stokkemerbaan 147, 3650 Dilsen-Stokkem