Huishoudelijk reglement voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in het kader van tijdelijke huisvesting en opvang in de door het OCMW gecreëerde en beheerde opvanglocaties.