Hoe kan u zich kandidaat stellen?

U kan zich via deze site online¬†kandidaat stellen. Indien u met twee personen inschrijft, doet u dit samen in één aanvraag.

Voor de kandidaatstelling dient u over een attest van de registratie te beschikken waaruit blijkt dat u geen eigenaar bent in volle eigendom en voor de volle 100% van een woning of een bouwgrond. Dit attest is een verplichte bijlage en dient u te uploaden bij uw inschrijving.

U vraagt het attest aan in het bevoegd registratiekantoor waar u woont. Voor inwoners van de regio Maasland is het bevoegd kantoor

Registratiekantoor Tongeren 2
Verbindingsstraat 26
3700 Tongeren
Tel. 0257 81170

U kunt het attest online opvragen via rzsj.kantoor.tongeren2@minfin.fed.be.

Gelieve duidelijk te vermelden dat u het attest nodig heeft voor deze procedure.
Uit het attest moeten we kunnen afleiden dat u voldoet aan artikel 3 van het toewijzingsreglement. Er moet dus opstaan of u bv. geen enkele eigendom binnen het grondgebied “België” heeft of bv. uw aandeel in een onverdeelde eigendom.

Het attest mag maximaal 3 maanden oud zijn op het moment van inschrijving. Indien u met twee personen inschrijft, dient u voor elke persoon zo’n attest aan te vragen.

Indien u zich kandidaat stelt terwijl u een compromis hebt gesloten voor de verkoop van uw huidige woning of bouwgrond, dient u het ondertekend en gedateerd compromis te uploaden bij uw inschrijving.

Bij inschrijving wordt u vervolgens gevraagd om minstens 1 voorkeur op te geven van de kavels die u het liefst wenst aan te kopen. Deze voorkeur is louter indicatief. U kan bij de effectieve toewijzing van de kavel nog een andere keuze maken.