Heropstart M.E.G.A.-project

De stad Dilsen-Stokkem, politie Maasland en de scholen gaan samen het M.E.G.A.-project opnieuw opstarten. M.E.G.A. staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’ en is een lessenreeks voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs, waarin ze een aantal sociale vaardigheden worden aangeleerd.

Het M.E.G.A. lessenpakket is een geïntegreerd lessenpakket, uitgewerkt door het CLB, de scholen en de politie, bestaande uit 10 lessen die de nodige vaardigheden moet geven aan het kind om assertief te reageren wanneer hij het aanbod krijgt van alcohol, tabak of drugs. De lessen worden, afhankelijk van het thema, gegeven door een leerkracht, een politieagent of iemand van het CLB.

De thema’s die behandeld worden zijn: de hulpdiensten en de verantwoordelijkheid in het verkeer & online, afhankelijkheid, omgaan met druk, het eigen zelfbeeld, assertiviteit, omgaan met stress & spanning, ruzie & meningsverschillen, omgaan met reclame, omgaan met risicosituaties en alternatieven.

Als afsluiter van de M.E.G.A.-lessen gaan de jongeren naar een toneelstuk dat alle lessen nog eens samenvat, en wordt er een alcohol- en drugsvrije jongerenfuif georganiseerd. Er is ook een tekenwedstrijd aan gekoppeld waarbij de winnende tekening gedrukt wordt op een T-shirt dat elke leerling krijgt. Daarnaast wordt er ook een infoavond voor de ouders georganiseerd om deze sociale vaardigheden te kaderen in de dagelijkse opvoeding.

De scholen in Dilsen-Stokkem reageren enthousiast op de heropstart van het project. In totaal zijn er al 12 klassen uit 10 verschillende scholen ingeschreven.

maandag 10 februari 2020 12.23 u.