Herinrichting Zandstraat

Ook voor het project “Herinrichting (riolerings- en wegeniswerken) Zandstraat” werd er een samenwerkings-overeenkomst afgesloten tussen de stad en Fluvius, terwijl het ontwerp opgemaakt werd door studiebureau Antea Belgium nv.

Het projectgebied van deze werken situeert zich in de Zandstraat en de aanliggende straten Reuzelaar, Keizerskamp, Breemstraat , Kromstraat en Langerijnsweg. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, het wegdek wordt vernieuwd en alle nutsleidingen worden ondergronds gebracht.

Deze werken zijn eerder al van start gegaan en duren nog tot eind dit jaar. Ook hier wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden.

De totale kostprijs van dit project bedraagt zo’n 2,70 miljoen euro, waarvan ruim 870.000 euro ten laste is van de stad. De rioleringswerken worden ook gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.