Herinrichting Hoogbaan

De rioleringswerken op het stuk Hoogbaan tussen huisnummer 90 en het kruispunt met de Ritserstraat, de verbindingsweg naar de Rijksweg achter Colson Fruit en het kruispunt Hoogbaan X Ritserstraat zelf werden afgewerkt voor de winterstop. Deze rijwegdelen zijn voorzien van de onderlaag asfalt en zijn toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. Enkel de toplaag asfalt dient nog te worden aangebracht in de laatste fase van de werken.

De aannemer is na het winterverlof gestart met de aanleg van de riolering in het gedeelte tussen huisnummer 90 en de Haagstraat en op het stuk tussen het kruispunt met de Ritserstraat richting Dilsen. De rijweg is op deze gedeeltes opgebroken. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Ritserstraat.

Het einde van de werken is momenteel voorzien voor juli 2021.

Voor het project “Herinrichting (riolerings- en wegeniswerken) Hoogbaan” werd er een samenwerkings-overeenkomst afgesloten tussen de stad Dilsen-Stokkem en Fluvius (de netbeheerder van de riolering). Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau Sweco Belgium NV.

Het projectgebied van de werken situeert zich hoofdzakelijk in de Hoogbaan. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg zelf wordt vernieuwd. Tegelijkertijd gaat er ook veel aandacht naar de verkeersveiligheid. Zo worden er fietssuggestiestroken aangebracht, verhoogde kruispunten aangelegd en wegversmallingen in combinatie met wegkussens voorzien. Ook alle nutsleidingen worden ondergronds gebracht.

De riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd door aannemer Willemen Infra NV uit Drongen. Uiteraard worden de werken gefaseerd uitgevoerd.

Tijdens de werken wordt uiteraard steeds geprobeerd om de hinder voor de omwonenden te beperken tot het minimum. Inzake de verkeersdoorstroming worden de nodige omleidingen voorzien, die duidelijk aangegeven zullen worden. De bewoners worden verder gedetailleerd op de hoogte gebracht van de start en de planning van de werken d.m.v. een informatiefolder.

Dit project kost in totaal ruim 2,78 miljoen euro, waarvan zo’n 370.000 euro ten laste van de stad. De rioleringswerken worden ook gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.