Heraanleg Rijksweg tussen Rotem & Dilsen

In 2021 zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Rijksweg tussen Rotem en Dilsen heraanleggen: er zullen opnieuw 2 x 2 rijstroken komen op de Rijksweg, gescheiden door een middenberm. Dat zal een vlottere verkeersafwikkeling in de omgeving alleen maar ten goede komen. Goed voor de doorstroming in Dilsen-Stokkem! Ter hoogte van de kruising met de Schiervellaan - Ritserstraat zal een keerpunt worden aangelegd.

De exacte timing van dit dossier is nog niet bekend. De uitvoering is pas voorzien na de werken aan de fiets-faunapassage op de Europalaan.