Update heraanleg Langs de Graaf - start 2de fase

De stad is gestart met de heraanleg van de weg Langs de Graaf. Er zal een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden langs de weg aan de zijde van Stokkem centrum.

Dit dubbelrichtingsfietspad zal ter hoogte van de kruising met de Maasstraat verbonden worden met het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Stokkemerbaan. Dit betekent tegelijk ook dat de voorrangssituatie op dit kruispunt wijzigt:

  • De beweging Stokkemerbaan richting Langs de Graaf (en omgekeerd) krijgt voorrang.
  • De Maasstraat en de Koeweerd dienen voorrang te verlenen.

Er worden ook 4 verhoogde plateaus aangelegd op Langs de Graaf, om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te doen verlagen. Op deze plateaus zullen zebrapaden aangelegd worden, om het oversteken van de weg te voet veiliger te maken. Deze plateaus komen op volgende plaatsen:

  • Ter hoogte van de toegang van ARUM
  • Ter hoogte van de toegang van school De Garve
  • Ter hoogte van de toegang van woonzorgcentrum ’t Kempken
  • Ter hoogte van de fiets- en voetgangersdoorsteek tussen ’t Kempen en het OCMW

De kostprijs van de werken bedraagt 140.000 euro en worden voor 50% gesubsidieerd door de Vlaams minister van mobiliteit in kader van het project ‘veilige schoolroutes’.

De eerste fase van de werken is inmiddels al afgerond. Het betrof de heraanleg van het kruispunt Langs de Graaf x Stokkemerbaan x Maasstraat x Koeweerd. Dat betekent dat er terug doorgaand verkeer mogelijk is.

Tweede fase werken – vanaf 6 september 2023

Tijdens deze fase is het kruispunt Langs de Graaf x Stokkemerbaan terug open voor alle verkeer. Dit betekent dat het centrum van Stokkem, de wijk Koeweerd en De Wissen opnieuw bereikbaar zijn vanuit de Stokkemerbaan (voor het verkeer komende vanaf Dilsen).

De weg Langs de Graaf zal tijdens deze fase gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. De omleiding voor autoverkeer loopt via de Stadsgraaf, Nieuwe Weerd, Medaerstraat en de Prevotlaan (zelfde omleiding als in fase 1).

De toegang van de gebouwen aan Langs de Graaf (Het administratief centrum van het OCMW, Woonzorgcentrum ’t Kempken, school De Garve en de Graaf Van Loonzaal van ARUM) volgt in deze fase een plaatselijke omleiding via de parking van het OCMW.

Let op: Alle datums worden vermeld onder voorbehoud, omwille van de weersafhankelijkheid van de uit te voeren werken.

donderdag 17 augustus 2023 12 u.