Heraanleg Bloemendaal

Update 06/10/20:
De nutsmaatschappijen zullen, als alles goed blijft verlopen, klaar zijn tegen eind oktober. De aanleg van de wegenis gaat dan op 9 november van start.

De stad voorziet in de tweede helft van 2020 de heraanleg van de Bloemendaal (tussen Rijksweg en Stokkemerbaan). De weg ligt er momenteel slecht bij en is dringend aan vernieuwing toe.

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook fietsvoorzieningen aan te leggen langs de Bloemendaal. Er werd geopteerd om een dubbelrichtingsfietspad te realiseren aan de noordzijde van de Bloemendaal. Dit fietspad zal de verbinding vormen tussen het dubbelrichtingsfietspad aan de Rijksweg (voor Stebo) en het dubbelrichtingsfietspad langs de Stokkemerbaan.

Scholieren die vanuit Stokkem naar de scholencampus in Dilsen fietsen, kunnen in de toekomst bijgevolg gebruik maken van de Bloemendaal om op een veilige manier van en naar school te gaan. Zij kunnen op deze manier ook de gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers in de bocht van de Oude Kerkstraat vermijden.

In de tweede helft van augustus 2020 starten de nutsmaatschappijen met de verlegging en vernieuwing van de verschillende nutsleidingen. Tijdens deze werken blijft de weg open voor het verkeer. In het najaar zullen de wegenwerken starten en zal de weg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Oude-Kerkstraat en de Stokkemerbaan.

Dit project kost in totaal zo’n 450.000 euro.