Heraanleg Bloemendaal

In de eerste week na de winterstop heeft de aannemer de vernieuwingen van de huisaansluitingen op de riolering en de wachtbuizen naar de onbebouwde percelen afgerond. In de volgende fase dient de wegverharding en kantstroken opgebroken te worden. Gezien de huidige weersvoorspellingen en de sluiting van de asfaltcentrales in de maand februari gaan de werken tijdelijk komen stil te liggen om de hinder voor de bewoners te beperken.

Vanaf 15 februari 2021, onder voorbehoud van de weersomstandigheden dan, zal de aannemer de werken hervatten. Deze werken bestaan o.a. uit:

  • het verwijderen van de rijweg,
  • het aanleggen van de fundering en de onderlaag asfalt in de rijweg,
  • het aanleggen van het fietspad,
  • het aanwerken van de huistoegangen,
  • het plaatsen van de bovenlaag asfalt.

Deze werken worden aaneensluitend uitgevoerd en nemen ongeveer een viertal werkweken in beslag.

Het einde van de werken is momenteel voorzien voor maart 2021.