Hengelsport

Een strikte wetgeving zorgt ervoor dat de hengelsport een aangename bezigheid is voor jong en oud, maar ook dat men respectvol en doordacht omspringt met dier en milieu. Iedereen die wil vissen, moet zich houden aan de reglementen.

Via deze link kunt u de volledige ‘visserijreglementering op openbare wateren’ raadplegen:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Wetgeving.aspx

Vissen in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem heeft verschillende visgebieden. De regels voor het vissen in deze gebieden werden vastgelegd in het ‘politiereglement voor het vissen in Dilsen-Stokkem’ van 6 juli 2020.

Dit reglement bevat de regels die van toepassing zijn in de gebieden:
1. Negenoord (eigendom Limburgs Landschap) & Oude Maas Stokkem (eigendom stad Dilsen-Stokkem)
2. Bichterweerd (eigendom Natuurpunt)
3. Meerheuvel (eigendom Watergroep)
4. de Schaapskuil (eigendom Stad Dilsen-Stokkem en Natuurpunt) & Oude Maas Dilsen (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)
5. de Broeken (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)

De bepalingen gelden als aanvulling op de wettelijke bepalingen van de wet op de riviervisserij. Zo is een visvergunning van de Vlaamse Overheid overal vereist, met uitzondering van de Schaapskuil en Meerheuvel.

Aan de Zuid-Willemsvaart, de Oude Kanaalarm Lanklaar en de (grens)Maas is enkel de wet op riviervisserij van toepassing. Voor deze waters zijn geen bijkomende regels van toepassing.

Vraag hier je visvergunning voor Dilsen-Stokkem aan!