Hengelsport

Een strikte wetgeving zorgt ervoor dat de hengelsport een aangename bezigheid is voor jong en oud, maar ook dat men respectvol en doordacht omspringt met dier en milieu. Iedereen die wil vissen, moet zich houden aan de reglementen.

Via deze link kunt u de volledige ‘visserijreglementering op openbare wateren’ raadplegen:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Wetgeving.aspx

Vissen in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem heeft verschillende visgebieden. Omdat er nood was aan duidelijkheid en goede afspraken werden in 2015 twee reglementen goedgekeurd:

- 11 mei 2015: politiereglement voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem
- 14 december 2015: huishoudelijk reglement voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem

Deze reglementen bevatten de regels die van toepassing zijn in de gebieden:
1. Negenoord (eigendom Limburgs Landschap) & Oude Maas Stokkem (eigendom stad Dilsen-Stokkem)
2. Bichterweerd (eigendom Natuurpunt)
3. Meerheuvel (eigendom Watergroep)
4. de Schaapskuil (eigendom Stad Dilsen-Stokkem en Natuurpunt)
5. de Broeken (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)

De bepalingen gelden als aanvulling op de wettelijke bepalingen van de wet op de riviervisserij. Zo is een visvergunning van de Vlaamse Overheid overal vereist, met uitzondering van de Schaapskuil en Meerheuvel.

Aan de Zuid-Willemsvaart, de Oude Maas Dilsen, de Oude Kanaalarm Lanklaar en de (grens)Maas is enkel de wet op riviervisserij van toepassing. Voor deze waters zijn geen bijkomende regels van toepassing.