Gratis hygiënepakketten voor verenigingen!

Het verenigingsleven kent door de coronacrisis geen makkelijke tijden. Daarom nam het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem inmiddels een aantal steunmaatregelen.

Als stadsbestuur willen we alle verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen om in deze bijzondere coronatijden hun werking te kunnen continueren. Daarom stelt het stadsbestuur vanaf maandag 24 augustus voor alle erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen een COVID19-hygiënepakket ter beschikking. Dit is tijdens de openingsuren van het administratief centrum af te halen op de afdeling WVC.

Eerder al konden de verenigingen in Dilsen-Stokkem tijdens de verstrengde maatregelen rekenen op een vrijstelling van huurgelden voor stedelijke accommodaties. In de zomermaanden konden ze ook gratis gebruik maken van grotere zalen om hun werking veilig te laten verlopen. Deze regeling werd inmiddels ook voor het najaar verlengd. 

Voor de jeugd- en sportverenigingen werden inmiddels ook de jaarlijkse subsidies uitbetaald, in overleg met de adviesraden. Dit gebeurde enkele maanden eerder dan voorzien, om financiële ademruimte te scheppen.

De volgende fase, namelijk het opstarten van de werking van de verenigingen in deze nieuwe tijd, vraagt ook extra middelen. Hiervoor werd een noodfonds voorzien door de Vlaamse regering. Voor de verdeling hiervan werkt het stadsbestuur momenteel een extra subsidiereglement voor de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen uit. Over de modaliteiten hiervan werd voor de zomer ook reeds van gedachten gewisseld met een afvaardiging van de adviesraden.

maandag 24 augustus 2020 10.47 u.