Glasbak

Voor de maandelijkse huis-aan-huisinzameling van glas is voor iedere woning een glasbak voorzien. Dit garandeert voor de ophaler een veilige en betere ophaling.

Heeft u al een bak maar wenst u een nieuw exemplaar te ontvangen (bijvoorbeeld o.w.v. verlies, diefstal of beschadiging), dan kan u een nieuwe glasbak aankopen in het administratief centrum of op de stedelijke werkplaatsen. 

Een nieuwe glasbak kost € 10.